Please install Adobe Flash® Player. Click Here to download.

Menu >> Sushi Bar Entree >> Chirashi
Chirashi
Chirashi
Starting Price: $21.00
Description: 20 pcs. sashimi over sushi rice